رسوب بخار (Vapor deposition )

دو فرایند اصلی رسوب بخار وجود دارد:

بخار فیزیکی (PVD)
رسوب شیمیایی بخار (CVD)


بخار فیزیکی (PVD)
فیزیکی بخار رسوب (PVD) فرایندی است که شامل بخار شدن ماده پوشش، در خلاء ، انتقال بخار به بستر و تراکم بخار روی سطح بستر (قطعه کار) می شود.

تبخیر مواد پوشش با یکی از روشهای زیر انجام شود:

تبخیر Evaporation
پاشیدن Sputtering
تبخیر قوس Arc Vaporization
Sputtering یک روش تخلیه بخار فیزیکی است ، با استفاده از یون های آرگون برای بمباران یک هدف متصل به کاتدی، که از مواد پوشش ساخته شده است. اتمهای هدف توسط یونهای پرانرژی و رسوب روی سطح بستر از بین می روند. طرح فرآیند پاشش در تصویر بالا نشان داده شده است

فلزات ، آلیاژها ، سرامیکها و برخی از پلیمرها ممکن است با استفاده از روش بخار فیزیکی ، روی فلزات ، سرامیکها و پلیمرها رسوب داده شوند.

موارد استفاده از روش PVD:

 • پوشش TiN ، TiAlN ، TiCN و CrN برای ابزارهای برش؛
 • پوشش AlSn بر روی یاطاقان موتور ، الماس مانند پوشش برای قطارهای سوپاپ
 • پوشش برای تشکیل ابزار
 • پوشش مقاوم در برابر سایش ضد قالب برای قالبهای تزریقی
 • روکش های تزئینی از جنس سرویس بهداشتی و درب.

رسوب شیمیایی بخار (CVD)
فرایندی که در آن پوشش روی سطح بستر داغ قرار گرفته در جو از مخلوط گازها ایجاد می شود ، در نتیجه واکنش شیمیایی یا تجزیه گازها روی مواد بستر.

موارد استفاده از روش CVD:

 • مدارهای یکپارچه
 • دستگاه های نوری
 • میکروماشین ها
 • پودرهای زیبا
 • پوشش های محافظ
 • سلول های خورشیدی
 • روکش نسوز پره های توربین موتور جت.