کلیپ ترمال اسپری بال ولو

برای اطلاع بیشتر در مورد ترمال اسپری به اینجا بروید

شیر های توپی (Ball valves)

هنگامی که حفره درون گوی در راستای خط جریان لوله می باشد شیر در حالت باز قرار دارد و در غیر این صورت مسیر جریان مسدود و شیر بسته است. این نوع از شیر ها به دلیل ساختمان بسیار ساده ای که دارند بسیار مورد توجه طراحان در بخش پایپینگ قرار می گیرند. شیر های توپی به دلیل قابلیت اطمینان بالا و نوع آب بندی مناسبی که دارند گزینه بسیار مناسبی برای گازها می باشند.
شیرهای توپی با کانکشن¬های مختلف فلنچی، بین فلنچی،دنده ای (NPT)، لب جوش (Butt Weld)، ساکت (Socket Weld) تولید می شوند.
شیر های توپی از نظر ساختمان ظاهری بدنه به چهار دسته عمده قابلیت تقسیم دارند:

1- تمام جوش(Welded Body)

2- بدنه چند تیکه (Split Body)

3- ورود از بالا (Top Entry)

4- ورود از انتها (End Entry)

انواع بدنه های شیرهای توپی