آرشیو برچسب های: بیسموت

فرآیند جدید آبکاری بیسموت

حمام جدید آبکاری بیسموت با استفاده از یون های DTPA ساخته شده است. این حمام بسیار پایدار بوده و می توان آن را از طیف وسیعی از pH استفاده کرد. افزودن سولفات های تعدادی از فلزات مانند نیکل، کبالت و روی باعث هیچ رسوبی در حمام ایجاد نمی کند به همین علت این حمام برای […]